Nyereményjáték szabályzata

 Publish date: 22 May 2017

”Ha az élet citrommal kínál, édesítsd eperrel!”  NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA 

 

I. rész: A kampány hivatalos Szabályzata és szervezője (a továbbiakban: Szervező)

 

1.1. „Ha az élet citrommal kínál, édesítsd eperrel!” népszerűsítő kampány Szervezője az Sc Emma Salad Srl, Str. Fântânelenr. 34/36, Cluj-Napoca, Cégjegyzékszám J12/1652/2011, Adóazonosító RO28677955, Számlavezetése BCR România, bankszámlaszáma RO09RNCB0106142744780001, képviselője. Doroteea Isai, igazgató a továbbiakban Szervező. 

A kampány magyarországi védnöke a Salad Box Franchise Magyarország Kft., melynek székhelye 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. B. ép.-1, adószáma: 25875362-2-42, A kampány résztvevői kötelesek betartani ezen hivatalos Szabályzat szerződési feltételeit. 

 

1.2. A törvényi előírásnak megfelelően a hivatalos Szabályzatot közzétesszük a Salad Box honlapján (www.saladbox.hu) 

 

1.3. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy változtasson a Szabályzaton, és ezek a változások azután lépnek érvénybe, miután nyilvánosan is közzétetették őket a cég honlapján jelen Szabályzat mellékleteként (www.saladbox.hu). 

 

II. rész: A részvétel folyamata

 

2.1/ A kampányban meghirdetett termék (epres limonádé) megvásárlása után a résztvevő regisztrál a honlapon: megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat, valamint a nyugtán levő adatokat (a nyugtaszámot, dátumot és a helyet. Ebben a sorrendben: nyugtaszám/dátum/hely. Helyként a résztvevő megadja, hogy melyik üzletünkben vásárolta az Epres limonádét: Debrecen, Eiffel Tér, Duna Plaza, Budaörsi Auchan, Törökbálinti Auchan, Pólus Center, Campona, Fővám Tér, Auchan Dunakeszi.

További részvételi lehetőség: a résztvevő az egyik Magyarországi Salad Box-ban készült kedvenc képét #saladboxhungary-vel feltölti a saját instagram oldalára.

A két részvételi lehetőség nem zárja ki egymást.

 

2.2. A Szervező nem felelős azért, hogy a résztvevők a személyes adataikat hogyan töltik ki (név, telefonszám, email cím stb.). 

 

2.3. A nyerteseket a random.org program segítségével fogjuk kisorsolni, és a nyertesek névsorát a Facebook és Instagram oldalunkon, valamint a honlapon (www.saladbox.hu) is közzétesszük.

 

2.4. Nem érvényesíthető a nyeremény, amennyiben egy kisorsolt személy 48 órán belül nem elérhető sem telefonon, sem pedig e-mailen keresztül, esetleg mert visszautasítja a nyereményt. Ezekben az esetekben a következő kisorsoltat keresik meg.

 

2.5. A nyereményt a Szervező által meghatározott helyen és időben lehet átvenni, a jegyzőkönyv megírása és a nyertes kihirdetése utáni nem több mint 20 naptári napon belül.

 

2.6. A megadott díjak nem helyettesíthetőek egyéb díjakkal és pénzbeli ellenértékükkel sem. 

 

 

III. rész: A nyereményjáték időtartama

3.1. „Ha az élet citrommal kínál, édesítsd eperrel!” nyereményjáték 2017. május 23. és 2017. augusztus 31. között zajlik.

3.2 Regisztrálni a honlapon lehet 2017. május 23. 10 órától 2017. augusztus 31. 23 óra 59 percig. (www.saladbox.hu).  Instagramra feltöltött képek #saladboxhungary –vel 2017. május 23. 10 órától 2017.augusztus 31. 23 óra  között érvényesek.

 

IV. rész: Részvételi jog 

4.1. Bármely magyar vagy külföldi, állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgár regisztrálhat, aki a kampány kezdetének időpontjában már betöltötte a 18. életévét.

4.2. NEM vehetnek részt a nyereményjátékon a következő személyek: 

 1. a szervező cég alkalmazottai (senki, aki szolgáltatást nyújt a Szervezőnek a cég székhelyén, a telephelyeken, raktárakban vagy bármely más ingatlanban/helyszínen, ahol a cég aktivitást fejt ki),
 2. a fent említett személyek családtagjai (gyerekei, szülei, házastársai, testvérei),
 3. 18 éven aluli személyek (akik a kampány kezdetéig még nem töltötték be a 18. életévüket).

 

V. rész. A nyeremények és ezek értéke 

A kampány során a következő nyereményeket sorsolják ki: 

 • Főnyeremény: Két személyes wellness hétvége, ami az összes játékban résztvevő személy közül kerül kisorsolásra.
  Értéke: ~ 200.000 Ft

 

 • Havi nyeremények: Egy hetes Salad Box ajándékutalvány, egy fő részére.

Havonta két darab ajándékutalványt sorsolunk, egyet a honlapon regisztrált résztvevők közül, a másikat az adott hónapban legtöbb like-ot kapó #saladboxhungary-vel instagramra feltöltött kép tulajdonosa nyeri.

Összesített értéke: ~ 80.000 Ft

 

VI. rész: A személyes adatok védelméről szóló törvényi előírások 

 

6.1. Jelen Szabályzattal a Szervező kötelezi magát arra, hogy betartsa a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló előírásait, miszerint a kampány során a Szervező bizalmasan kezeli a személyes adatokat, kivéve abban az esetben, ha valamely törvényes kötelezettségnek kell eleget tennie. 

 1. Az adatbázis létrehozásának céljai a következők: a nyertesek azonosítása és regisztrációja, a nyeremények átnyújtása, statisztikai beszámolók írása, a résztvevők informálása más jövőbeli akciókról.
  • Jelen adatvédelmi rendelkezések alapjául az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény szolgáltak.
  • A jelen adatvédelmi politika célja, hogy a szolgáltatás minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
  • A honlapon történő regisztráció illetve a Weboldalon található adatlap kitöltése esetén a Résztvevő általi adatszolgáltatás önkéntes.
  • Résztvevő a sikeres regisztráció érdekében az alábbi adatokat köteles megadni: (Figyelem! A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rubrikák, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.) - személyes adat: Név, e-mail cím, telefonszám.
  • Az adatkezelő személye: a Szervező
  • Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  • Az adatkezelés célja: a nyertesek azonosítása és regisztrációja, a nyeremények átnyújtása, statisztikai beszámolók írása, a résztvevők informálása más jövőbeli akciókról.
  • A kezelt adatok köre: a regisztráció során, továbbá az ezt követően a Résztvevő által a weboldalon megadott személyes adatok.
  • Adatkezelési hozzájárulás: A jelen pontban felsorolt adatok kezeléséhez Résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják, és ezt megerősítik. Résztvevő a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációval és a jelen pontba foglalt adatkezelési hozzájárulásával egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező azokat a szükséges mértékben kezelje.

Résztvevő ezennel hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés érdemi változása nélkül adatkezelő a későbbiekben adatfeldolgozót vegyen igénybe, amelynek igénybevételről a Résztvevő tájékoztatásra kerül. 

Résztvevő hozzájárul továbbá, hogy az Adatkezelő időközönként tájékoztató célú körleveleket küldjön új szolgáltatásairól, speciális ajánlatairól, akcióiról stb.. Amennyiben a Résztvevő a jövőben nem kíván ilyen tájékoztatást fogadni, úgy a Szervező e-mail címére küldött levélben lemondhatja azt. 

 • Az adatkezelés időtartama: a regisztrációtól az adatok törléséig terjed. A Résztvevő adatainak kezelésére azon időtartamban kerül sor, amíg a nyereményjáték le nem zárul, azt követően csak a további akciók közlése érdekében történhet az adatok megőrzése, kezelése. Amennyiben a Résztvevő a további értesítésekre nem tart igényt, abban az esetben ezen nyilatkozat közlését követően az adatok kezelésére vonatkozó jog megszűnik.
 • A nyereményjáték befejeztével cégünk a nyertesek személyes adatait, a hatályos jogszabályoknak megfelelően megőrzi a számviteli adatok között, egészen addig, amíg erre az előírások szerint szükség van, és az nem ütközik a fentiekben részletezett adatvédelmi előírásokkal.
 • ”Ha az élet citrommal kínál, édesítsd eperrel!” nyereményjátékban való részvétellel a lehetséges nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevüket és a várost, megjelentetheti a szervező a médiában.

 

VII. rész: Határidő előtt lezárt nyereményjáték

7.1.A nyereményjáték lezárulhat a megadott határidő lejárta előtt is, abban az esetben ha vis major esemény áll be, illetve abban az esetben, ha a Szervező, tőle független okok miatt nem képes folytatni a játékot, vagy ha a Szervező így dönt.

7.2. A 7 fejezetben említett események minden esetben olyan cselekmények melyeket az erre jogosult hivatali szervek felülvizsgálták.

7.3. Abban az esetben, ha 7.1. és 7.2 fejezetek életbe lépnek a Szervezőt nem terheli semmilyen pénz visszafizetési, sem kárpótlási felelősség a Résztvevővel szemben. Amennyiben a nyereményjáték határidő előtti lezárása bekövetkezne, erről értesítést a weboldalon teszünk közzé (www.saladbox.hu)

7.4. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot a III fejezet 3.1. pontjában megnevezett határidő előtt berekessze (2016. augusztus 19.), abban az esetben is, ha ennek folytatása nem lenne lehetséges, objektív okok miatt és függetlenül a szervező akaratától.

VIII. rész: Alkalmazandó jog, joghatóság

8.1. A nyereményjátékban résztvevő felek, egyfelől a Szervező, másfelől a Résztvevő megegyeznek, hogy bármilyen vitát békés úton próbálnak rendezni, de ha a felek nem jutnak egyességre a vitás kérdést illetően a Szervező székhelye szerinti illetékes bírósághoz kell fordulni. 

8.2. Peres eljárásban minden esetben a magyar jogot kell irányadónak tekinteni.

 

VII. rész: Reklamáció 

A résztvevők bármilyen jellegű észrevételeiket, panaszaikat, bejelenthetik elektronikus úton,a következő email címen: office@saladbox.hu.

 

 

 Jelen Szabályzat az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően készült. 

A Szervező, 

Salad Box Franchise Magyarország Kft.

 

 

}